One & Only MODi Sarkar

One & Only MODi Sarkar
Jai Sri Ram

Jai Siya Ram

Jai Guru Dev

Jai Guru Dev
Vishwa Guru Sant Shri AsaramJi Bapu

Tuesday, June 29, 2010

Uttar Ramayan Last Part

"Namo nama Shri Guru padukabhyam"

Valmiki advises her to give up attachment which binds mortals to Earth. King Janak visits Ayodhya.
02-11


King Janak's conversation with Shri Ram. He shows Ram the letter Sita left him and tells Ram that he is proud to have a daughter like Sita.
02-12


Janak asks Ram to visit Mithila because Devi Sunayana is unwell.Guru Vashishth permits Shri Ram and Lakshman to visit Mithila. Shri Ram meets Sita's mother. Devi Sunayana expresses her sorrow and displeasure at Sitaji's exile. Janak's spiritual advice to both Sunayana and Ram.
02-13


Chandraprabha, Sitaji's childhood friend, expresses her anger at Ram and Ayodhya and vows that no one in Mithila would give their daughters to Ayodhya ever again. Ram and Lakshman return to Ayodhya.

02-14

Lakshman asks Sumantra the reason for Ram and Sita's separation. Sumantra narrates to Lakshman the story of Sage Durvasa's curse to Lord Vishnu. Lakshman understands and comforts his brother, serving him always. Valmiki gives a spiritual discourse to Sita and Sita feels at peace. A few months pass.
03-01


Rishi Chavan comes to Ayodhya and visits Shri Ram's court. He tells Ram the story of Lavanasur and his ill treatment to the sages, requesting Ram to help the sages and kill the demon.
03-02


03-03

Shatrughan volunteers to fight and kill Lavanasur and Ram gives him permission.
03-04

Ram gives secret weapon which only can kill Lavanasur, to Shatrughan. He tells Shatrughan that once Lavnasur is killed, he should become king of Mathura.
03-05


03-06


Shatrughan departs with his army after taking the blessings of Guru Vasishta and his brothers.
03-07


He arrives at Valmiki's Ashram at the orders of Ram . Luv-Kush are born the same day and are blessed by Shatrughan. He performs their naming ceremony.
03-08


Shatrughana meets Rishi Chavan, who tells him the story of the war between Lavanasur and Mandhata. Rishi Chavan tells Shatrughan that he can only kill Lavanasur when he is without his Trishul.
03-09


Lavanasur worships the Trishul and Shatrughan challenges him. Lavanasur does not have time to take the Trishul with him and goes to the battlefield to fight. After a long battle, Shatraghan finally kills Lavanasur with the weapon Shri Ram gave him
03-10


Shatrughan becomes the King of Mathura and the rishis are released with due respect. The ministers of Lavanasur are replaced with Shatrughan's minister's from Ayodhya and Ayodhya's flag and the Raghukul emblem is spread throughout the city.
03-11


Ayodhya is rejoiced at Shatrughan's victory and celebrates. Ram, Bharat, and Lakshman are overjoyed and send adminitrative advice to Shatrughan. Sita sings a lullaby to Luv Kush and vows to make them strong and independent.Devi Sita and Sage Valmiki discuss the benefit of Astrology after Valmiki draws the horoscopes of Luv Kush.
03-12


Shri Ram hears about the under water pennance by Sage Agastya and goes to meet him when he finally comes out of the water. Agastya blesses Shri Ram and Lakshman and tells Ram that he is the father of two virtuous sons and that his sons will increase the glory of the Raghukul. Ram is very happy.
03-13


A few years pass and the childhood of Luv-Kush as the kids grow up:
03-14

Sita is working hard in the ashram. She takes no help from anyone and cooks and does physical labor by herself. She teaches Luv Kush to do their chores themselves and never to depend on others at any time in their life.
04-01

When Luv Kush are around the age of 7, Valmiki teaches them the initial stage of how to wield a bow. Yagyopavit ceremony of Luv-Kush .
04-02

A few more years pass and Luv Kush are now 12. The education of Luv-Kush advances as they learn physical labor, meditation and universal brotherhood like any other ashram children.
04-03

Valmiki advances in their education of arms. Luv Kush are now proficient in the use of bow and arrows and Valmiki praises them.
04-0404-05


04-06


04-07


04-08


04-09


04-10


04-1104-12


04-13


04-14


04-15


04-1604-17

05-01


05-02


05-03


05-04


05-05


05-06


05-07


05-08


05-0905-10


05-1105-1205-13


05-14


05-15
Jai Siya Ram

Sunday, June 27, 2010

Sri Hanuman Aarti


"Namo nama Shri Guru padukabhyam"

Aartii ki Hanumana lalaa kii


Aartii ki Hanumana lalaa kii, 
dushta-dalana Ragunatha kalaa kee.

Jaakay bala se giriwara kaapay, 
roga dosha jaakay nikata na jhaakee.

Anjani putra mahaa bala daayee, 
santana kay prabhu sadaa sahaayee.

Dai biiraa Ragunaatha pataayee, 
Lankaa jaari siiya sudhi laaye.

Lanka sau kota samudra sii khaayay, 
jaata pawanasuta baara na laayay.

Lanka jaari asura sanhaaray, 
siya Raamajii ke kaaja savaaray.

Lakshmana muurchhita paray sakaaray, 
aani sajiivana praana ubaaray.

Paithi pataalaa tori yamakaaray, 
ahirawana ki bhujaa ukhaaray.

Baayeen bhujaa asura dala maaray, 
daayei bhujaa santajana taaray.

Sura nara muni aaratii utaaray, 
Jai Jai Jai Hanuman utaaray.

Kanchana thaala kapuura lau chhayii, 
aaratii karata anjanaa maayii.


Sri Hanuman Aarti mp3

Bajraang Baan


"Namo nama Shri Guru padukabhyam"


BAJRANG BAAN - A PRAYER TO HANUMAN JI


Nishchay Prema Prateet-tay, Vinay Karain Sanmaan,
Tayhi-Kay Karaja Sakala Shubha, Sidhi Karain Hanuman
 
Jai Hanumanta Santa Hitakaari, Suna Liijay Prabhu Araja hamari
Jana kay kaaja vilambana keejay, Aatura dawrii maha Sukha deejay
Jaisay kooda sindhur kay paara, Sursa badana paithii Vistaara
Aagay jaiyii Lankinii Rokaa, Maarayhu laata gaii sura Loka
Jaayay Vibhishan ko sukha deenha, Sita Nirakhi parama pada Leenhaa
Bajaa ujaari Sindhur Mahana Borah, Ati Aatura Jama Kaatara tora
Akshaya Kumara mara sanhaara, Loama lapaita Lanka-ko Jaarah
Laaha samaan lanka jaari-gai, Jai Jai Dhwani surpur naba Bhai
Aba vilambha kayhi Kaaran Swami, Kripaa Karahhu ura Antaraymii
Jai Jai Lakshmana Praana kay daataa, Aatura hai dukha Karhu Nipaataa
Jai Jai Hanumanta Atibala saagar, Sura Samooha samratha Bhata Naagar
Om Hanu Hanu Hanu Hanumanta Hateelay, Bhairayhhi Maaru Bajrah-Ki Keelay
Om Hrim Hrim Hrim Hanumana Kapisha, Om Hun Hun Hun Hanu Arii Ura Sheesha
Jai Anjani Kumara Balawanta, Shankara Suwana Veera Hanumanta
Badana Karaala kaala kula ghaalaka, Rama sahaa sadaa prati Paalak
Bhoota prayta pishacha nischaara, Agni Baitala kaala maari-mar
Inhain maaru tohi shapatha Ram ki, Raakhu natha Maarayad Naama ki
Satya hahu Hari Shapatha paiikay, Rama doota dharu maaru Jaiikay
Jai jai Jai Hanumanta Agadha, Dukha Pavata Jaana Kayhi apraadha
Pooja jaapa tapa naima achaara, Nahina Jaanat acchu-das tumhaaraa
Baan upawaan maaga-girigraha manhi, Tumharay Bala hama Darpata Nahin
Janaka Suta Hari Das Kahaaoh, Taaki shapatha Vilamba nalaawoh
Jai Jai Jaya Dhuni Hota Akaasha, Sumirata Hota Dusah Dukha Nasha
Charana pakar jori mana-oan, Yahi awsara aba kayhi gohra-oan
Uthu Uthu Chalu Tohi Rama Duhai, Paayain paroan kara jori manaayaii
Om Cham Cham Cham Cham Chapal Chalantaa, Om Hanu Hanu Hanu Hanu Hanumantaa, 
Om Ham Ham Hanka Day-tah Kapi Chanchal, Om San San Sahami Paraanay khal Dala
Apnaay jaana ko turata ubaaro, Sumirata hoya ananda hamaaroh
Yaha Bajaranga Baan Jayhi Maaray, Haahi Kaho phir kahana ubaaray
Paatha karay Bajranga Baana ki, Hanumanata Raksha Karayne Praana ki
Yaha Bajranga Baana Jo Jaapay, Taataay Bhoota Pray-tah Saba Kaampay
Dhoopa-day aru Japayne Hamaayshaa, Takay tana Nahina Rahay Kalesha

Doha:
Prema Pratitee Bhajaay, Sadaa Dhari Ura Dhyaana, 
Tayhee Kay Karaja Sakala Shubha, Sidhi Karayne Hanuman.

Siyaa pati Ramachandra ki jai,
Uma Pati Mahadeo ki jai
Pawana suutah Hanumana ki jai


Bajrang Baan mp3

Sankat Mochan Hanuman Ashtak"Namo nama Shri Guru padukabhyam"

A PRAYER TO HANUMANJI IN EIGHT VERSESBaala samai ravi bhaksha liyo, Taba teenahu loka bhayo andhiyaaro
Taahi so traasa bhayo jaga-ko, Yaha sankata kaahu so jaata na taaro
Dewan-aani kari binatee, Taba chaari diyo ravi kashta niwaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may, kapi sankat mochan naam tihaaro

Baali ki traasa kapeesa basai giri jaata mahaa prabhu pantha nihaaro
Chownkee maha muni sraapa diyo, taba chaahiyay kowna bichaar bichaaro
Lai dwija roopa liwaaya mahaa, prabhu so tuma daasa kay shoka niwaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may kapi sankat mochan naam tihaaro

Angad kay sanga layna gayay, siya khoja kapisha yaha baina uchaaro
Jeewata-na bachihow hum-so, jubina sudhi laayi-ihaa paga dhaaro
Hayri thaki tatta sindhu sabai, taba laayi siyaa sudhi praana ubaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may kapi sankat mochan naam tihaaro

Rawana traasa-dayi siya ko, saba raakshashi so kahi shoka nivaaro
Taahi samaya hanumana mahaa prabhu, jaaya mahaaraj nicharamaaro
Chaahita-siya ashoka so-aagi, soo-dai prabhu mudrika soka niwaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may kapi sankat mochan naam tihaaro

Baanlagyo ura Laksmana kay, taba praana tajay suta rawana maaro
Lai-graha vaidya sushen sameta, tabahi giri drona su beera ubaaro
Aani sanjeewana haatha dayay, taba lakshkmana kay tuma praana ubaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may kapi sankat mochan naam tihaaro

Rawana juddha ajaana kiyo, taba naaga ki phaasa sabai sira daaro
Sri Raghunatha sameta sabai, dala-moha bhayo yaha sankat bhaaro
Aani khagesha tabai hanumana-ju, bandhana kaati sutraasa niwaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may kapi sankat mochan naam tihaaro

Bandhu sameta jabai–ahirawana, lay raghunatha pataala sidhaaro
Devihi puji bhali vidhi, so-bali daywu sabai mili mantra vichaaro
Jaayi sahaayi bhayo tabahi, ahi-rawana sainya samet sanghaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may kapi sankat mochan naam tihaaro

Kaaja kiyay bara daywana kay, tuma beera mahaa prabhu dekhi bichaaro
Kowna so sankata mora gariba, ko-jo tuuma so nahin jaata hai taaro
Baygi haro hanumana maha prabhu, so-kachu sankat hoya hamaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may kapi sankat mochan naam tihaaro

Laal Deha Laalee Lasay, Aru Dhari Laala Langoora
Bajra Deha Daanawa Dalana, Jai Jai Jai kapi Soora

SIIYAA PATI RAMACHANDRA KI JAI
PAWANA SUUTAH HANUMANA KI JAI
UMA PATI MAHADEO KI JAI


Saturday, June 26, 2010

Rishi Prasad "Guru Nishtha" Guru Bhakt Sandeepak ki Katha"Namo nama Shri Guru padukabhyam"ऋषि प्रसाद
अध्यात्मिक मासिक पत्रिका
संत श्री आसरामजी आश्रमभगवान शिवजी ने पार्वती से कहा हैः

आकल्पजन्मकोटीनां यज्ञव्रततपः क्रियाः।
ताः सर्वाः सफला देवि गुरुसंतोषमात्रतः।।

'हे देवी ! कल्पपर्यन्त के, करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएँ – ये सब गुरुदेव के संतोषमात्र से सफल हो जाते हैं।'

शिष्य को गुरु की ऐसी सेवा करनी चाहिए कि गुरु प्रसन्न हो जाएँ, उनका संतोष प्राप्त हो जाये। कोई भी कार्य ऐसा न हो जिससे गुरु नाराज हों। हमें हमारा सेवाकार्य इतने सुंदर ढंग से करना चाहिए कि कहीं कोई कमी न रह जाये और गुरुदेव की प्रसन्नता भी स्वाभाविक ही प्राप्त कर लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुरु अपने शिष्यों की गुरुभक्ति की, निष्ठा की परीक्षा भी लिया करते है, जैसे संदीपक और उसके गुरुभाइयों की परीक्षा उनके गुरु ने ली थी।

प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे वेदधर्म मुनि के आश्रम में उनके शिष्य वेद-शास्त्रादि का अध्ययन करते थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों की गुरुभक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। सत्शिष्यों में गुरु के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा होती है कि उस श्रद्धा को नापने के लिए गुरुओं को कभी-कभी योगबल का भी उपयोग करना पड़ता है।

वेदधर्म मुनि ने अपने शिष्यों को एकत्र करके कहाः " हे शिष्यों ! पूर्वजन्म में मैंने कुछ पापकर्म किये हैं। उनमें से कुछ तो जप-तप, अनुष्ठान करके मैंने काट लिये, अभी थोड़ा प्रारब्ध बाकी है। उसका फल इसी जन्म में भोग लेना जरूरी है। उस कर्म का फल भोगने के लिए मुझे भयानक बीमारी आ घेरेगी, इसलिए मैं काशी जाकर रहूँगा। वहाँ मुझे कोढ़ निकलेगा, अँधा हो जाऊँगा। उस समय मेरे साथ काशी आकर मेरी सेवा कौन करेगा ? है कोई हरि का लाल, जो मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो ?"
वेदधर्म मुनि ने परीक्षा ली। शिष्य पहले तो कहा करते थेः "गुरुदेव ! आपके चरणों में हमारा जीवन न्योछावर हो जाये मेरे प्रभु !" अब सब चुप हो गये। गुरु का जयघोष होता है, माल-मिठाइयाँ आती हैं, फूल-फल के ढेर लगते हैं तब बहुत शिष्य होते हैं लेकिन आपत्तिकाल में उनमें से कितने टिकते हैं !
वेदधर्म मुनि के शिष्यों में संदीपक नाम का शिष्य खूब गुरु-सेवापरायण, गुरुभक्त एवं कुशाग्र बुद्धिवाला था।

उसने कहाः "गुरुदेव ! यह दास आपकी सेवा में रहेगा।"
गुरुदेवः "इक्कीस वर्ष तक सेवा के लिए रहना होगा।"
संदीपकः "इक्कीस वर्ष तो क्या मेरा पूरा जीवन ही अर्पित है। गुरुसेवा में ही इस जीवन की सार्थकता है।"

वेदधर्म मुनि एवं संदीपक काशी नगर में मणिकर्णिका घाट से कुछ दूर रहने लगे। संदीपक सेवा में लग गया। प्रातः काल में गुरु की आवश्यकता के अनुसार दातुन-पानी, स्नान-पूजन, वस्त्र-परिधान इत्यादि की तैयारी पहले से ही करके रखता। समय होते ही भिक्षा माँगकर लाता और गुरुदेव को भोजन कराता। कुछ दिन बाद गुरु के पूरे शरीर में कोढ़ निकला और संदीपक की अग्निपरीक्षा शुरु हो गयी। गुरु कुछ समय बाद अंधे हो गये। शरीर कुरूप और स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। संदीपक के मन में लेशमात्र भी क्षोभ नहीं हुआ। वह दिन-रात गुरुजी की सेवा में तत्पर रहने लगा। वह कोढ़ के घावों को धोता, साफ करता, दवाई लगाता, गुरु को नहलाता, कपड़े धोता, आँगन बुहारता, भिक्षा माँगकर लाता और गुरुजी को भोजन कराता।

गुरुजी को मिजाज और भी क्रोधी एवं चिड़चिड़ा हो गया। वे गाली देते, डाँटते, तमाचा मार देते, डंडे से मारपीट करते और विविध प्रकार से परीक्षा लेते। संदीपक खूब शांति से, धैर्य से यह सब सहते हुए दिन प्रतिदिन ज्यादा तत्परता से गुरु की सेवा में मग्न रहने लगा। धनभागी संदीपक के हृदय में गुरु के प्रति भक्तिभाव अधिकाधिक गहरा और प्रगाढ़ होता गया।

संदीपक की ऐसी अनन्य गुरुनिष्ठा देखकर काशी के अधिष्ठाता देव भगवान विश्वनाथ उसके समक्ष प्रकट हो गये और बोलेः "तेरी गुरुभक्ति एवं गुरुसेवा देखकर हम प्रसन्न हैं। जो गुरु की सेवा करता है वह मानो मेरी ही सेवा करता है। जो गुरु को संतुष्ट करता है वह मुझे ही संतुष्ट करता है। इसलिए बेटा ! कुछ वरदान माँग ले।" संदीपक ने अपने गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी माँगने से मना कर दिया। शिवजी ने फिर से आग्रह किया तो संदीपक गुरु से आज्ञा लेने गया और बोलाः "शिवजी वरदान देना चाहते है। आप आज्ञा दें तो मैं वरदान माँग लूँ कि आपका रोग एवं अंधेपन का प्रारब्ध समाप्त हो जाये।"

गुरु ने संदीपक को खूब डाँटते हुए कहाः "सेवा करते-करते थका है इसलिए वरदान माँगता है कि मैं अच्छा हो जाऊँ और सेवा से तेरी जान छूटे ! अरे मूर्ख ! जरा तो सोच कि मेरा कर्म कभी न कभी तो मुझे भोगना ही पड़ेगा।"

इस जगह पर कोई आधुनिक शिष्य होता तो गुरु को आखिरी नमस्कार करके चल देता। संदीपक वापस शिवजी के पास गया और वरदान के लिए मना कर दिया। शिवजी आश्चर्यचकित हो कि कैसा निष्ठावान शिष्य है ! शिवजी गये विष्णुलोक में और भगवान विष्णु से सारा वृत्तान्त कहा। भगवान विष्णु भी संतुष्ट हो संदीपक के पास वरदान देने के लिए प्रकटे।

गुरुभक्त संदीपक ने कहाः "प्रभु ! मुझे कुछ नहीं चाहिए।" भगवान ने फिर से आग्रह किया तो संदीपक ने कहाः "आप मुझे यही वरदान दें कि गुरु में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे। गुरुदेव की सेवा में निरंतर प्रीति रहे, गुरुचरणों में दिन-प्रतिदिन भक्ति दृढ़ होती रहे। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए।" ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ने संदीपक को गले लगा लिया।

जब तक गुरू का हृदय शिष्य पर संतुष्ट नहीं होता, तब तक शिष्य में ज्ञान प्रकट नहीं होता। उसके हृदय में गुरु का ज्ञानोपदेश पचता नहीं है। गुरु का संतोष ही शिष्य की परम उपासना है, परम साधना है। गुरु को जो संतुष्य करता है, प्रसन्न करता है उस पर सब संतुष्ट हो जाते हैं। गुरुद्रोही पर विश्वात्मा हरि रूष्ट होते हैं। आज संदीपक जैसे सत्शिष्यों की गाथा का वर्णन सत्शास्त्र कर रहे हैं। धन्य हैं ऐसे सत्शिष्य !

संदीपक ने जाकर देखा तो वेदधर्म मुनि स्वस्थ बैठे थे। न कोढ़, न कोई अंधापन, न अस्वस्थता ! शिवस्वरूप सदगुरु श्री वेदधर्म ने संदीपक को अपनी तात्त्विक दृष्टि एवं उपदेश से पूर्णत्व में प्रतिष्ठित कर दिया। वे बोलेः "वत्स ! धन्य है तेरी निष्ठा और सेवा ! जो इस प्रसंग को पढ़ेंगे, सुनेंगे अथवा सुनायेंगे, वे महाभाग मोक्ष-पथ में अडिग हो जायेंगे। पुत्र संदीपक ! तुम धन्य हो ! तुम सच्चिदानन्दस्वरूप हो।"

गुरु के संतोष से संदीपक गुरुतत्त्व में जग गया, गुरुस्वरूप हो गया।
अपनी श्रद्धा को कभी भी, कैसी भी परिस्थिति में गुरु पर से तनिक भी कम नहीं करना चाहिए। गुरु परीक्षा लेने के लिए कैसी भी लीला कर सकते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने भी अपने चेलों की परीक्षा ली थी। खास-खास 24 चेलों में से भी 2-2 करके फिसलते गये। आखिरी ऊँचाई तक अमीर खुसरो ही डटे रहे। संदीपक की तरह वे अपने सदगुरु की पूर्ण कृपा को पचाने में सफल हुए।
गुरू आत्मा में अचल होते हैं, स्वरूप में अचल होते हैं। जो हमको संसार-सागर से तारकर परमात्मा में मिला दें, जिनका एक हाथ परमात्मा में हो और दूसरा हाथ जीव की परिस्थितियों में हो, उन महापुरुषों का नाम सदगुरु है।

सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट।
मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट।।
गुरु गोबिन्द दोऊ खड़े, काके लागूँ पाय।
बलिहारी गुरु आपने, गोबिन्द दियो बताय।।


पुराणों में एक कथा आती है कि भगवान शिवजी ने पार्वती से कहा हैः
आकल्पजन्मकोटीनां यज्ञव्रततपः क्रियाः।
ताः सर्वाः सफला देवि गुरुसंतोषमात्रतः।।

Patanjali Special chavyanprash

Patanjali Special chavyanprash
Divya Pharmacy

Jai Siya Ram

Photobucket

ads