One & Only MODi Sarkar

One & Only MODi Sarkar
Jai Sri Ram

Jai Siya Ram

Jai Guru Dev

Jai Guru Dev
Vishwa Guru Sant Shri AsaramJi Bapu

Monday, March 29, 2010

Shree Ram Stuti "SHREE RAM CHANDRA KRIPALU BHAJ MANA""Namo nama Shri Guru padukabhyam"SHREE RAM CHANDRA KRIPALU BHAJ MANA


Shree Ram Stuti – Verse 45

Shreeramchandra kripalu bhaju man haran bhavbhaya darunum |
Navakanja-lochan kanj-mukha kar-kanj, pada kanjarunam || 1

Kandarp aganit amit chhabi, navnil nirad sundarum |
Pat peet manahu tarit ruchi suchi naumi janak sutavaram || 2

Bhaju dinbandhu dinesh danav-daitya-vansh nikandanum |
Raghunand anandkand kaushalchand dasharath-nandnum || 3

Seer mukut kundal tilak charu udaru ang vibhushanum |
Aajanubhuj shar-chaap-dhar, sangram-jit-khardushanum || 4

Iti vadati-tulsidas shankar-shesh-muni-man-ranjanum |
Mam hridaya kanj nivas kuru, kamadi khal-dal-gangjnum || 5

Patanjali Special chavyanprash

Patanjali Special chavyanprash
Divya Pharmacy

Jai Siya Ram

Photobucket

ads