One & Only MODi Sarkar

One & Only MODi Sarkar
Jai Sri Ram

Jai Siya Ram

Jai Guru Dev

Jai Guru Dev
Vishwa Guru Sant Shri AsaramJi Bapu

Saturday, May 29, 2010

Shiva Taandav Stotra

"Namo nama Shri Guru padukabhyam"

II RAM II

SHIV TAANDAV STOTRA

Jatata veegalajjal pravaahpaavit sthaley
Galeva lambya lambitaam bhujang tung maalikaam |
Damag damag damag damanninaad vahum vavrym
Chakaar chand taandavam tanotu nah shivam shivam || 1 ||

Jataa kataah sambhram bhramanni limpa nirjhari
Vilole veechi vallari viraaj maan murdhani |
Dhagad dhagad dhagad jwal lalaat patta paavakey
Kishore chandra shekharey ratih prati kshanam mama || 2 ||

Dharaa dharendra nandini vilaas bandhu bandhur
Sphura digant santati pramod maan maanase |
Kripaa kataaksh bhorani nirudhh durdharaa pad
Kvachith digambarey mano vinod metu vastuni || 3 ||

Jataa bhujang pingal sphurat fanaa mani prabhaa
Kadambh kundkum drav pralipt digvadhumukhey |
Madaandh sindhur sphurat tvaguttariya medurey
Mano vinod madbhutam bibhartu bhoot bhartari || 4 ||

Sahastra lochan prabhutya shesh lekh shekhar
Prasoon dhooli dhorani vidhu maraanghri peetth bhooh |
Bhujang raaj maalayaa nibadhh jaat jootakah
Shriyai chiraay jaayataam chakor bandhu shekharah || 5 ||

Lalaat chatvar jwalad dhananjay sphuling bhaa
Nipeet panch saayakam naman nilimp naayakam |
Sudhaa mayukh lekhayaa viraaj maan shekhram
Mahaa kapaali sampadey shiro jataal mastu nah || 6 ||

Karaal bhaal pattikaa dhagad dhagad dhag jwal
Dhananjayaa huti kritah prachand panch saayakey |
Dharaa dharendra nandini kuchaagra chitra patrak
Prakalpnaik shilpini trilochaney ratir mama || 7 ||

Navin megh mandali nirudhh durdhar sphurah
Kuhu nishithini tamah prabandh badhh kandhrah |
Nilampi nirjhari dhar stanotu kritti sindhurah
Kalaa nidhaan bandhurah shriyam jagad dhurandharah || 8 ||

Prafull neel pankaj prapanch kaalim prabhaa
Valambi kantth kandali ruchi prabandh kandharah |
Smarachhidam purachhidam bhavchhidam makhchhidam
Gajachhi daandha kachhidam taman kachhidam bhajey || 9 ||

Akharv sarv mangalaa kalaa kadamb manjari
Rasa pravaah maadhuri vijumbhranaa madhuvratam |
Smaraantakam puraantakam bhavaantakam makhaantakam
Gajaant kaandh kaantakam tamant kaantakam bhajey || 10 ||

Jayant dabhra vibhram bhramad bhujang mashvat
Vinirgamat kram sphurat karaal bhaal havya vaat |
Dhimid dhimid dhimid dhvanam mridang tung mangal
Dhwani kram pravartik prachand taandavah shivah || 11 ||

Druvad vichitra talpayor bhujang maulik shrajo
Garisht ratna loshtthayoh suhrad vipaksh pakshyoh |
Trinaarvind chakshushoh prajaamahi mahendrayoh
Sama pravattikah kadaa sadaashivam bhajaamyaham || 12 ||

Kadaa nilimp nirjhari nikunj kotarey vasan
Vimukta durmatih sadaa shirah sthamanjalim vahan |
Vilole lol lochano lalaam bhaal lagnakah
Shiveti mantra uchcharan kadaa sukhi bhavaamyaham || 13 ||

Imam hi nityamev mukt mutta mottamam stavam
Patthan smaran bruvannaro vishudhh meti santatam |
Harey gurau subhakti maashu yaati naanyathaa gatim
Vimohanam hi dehinaam su shankarasya chintanam || 14 ||

Poojaavasaan samaye dashvaktra geetam
Yah shambhu poojan param patthati pradoshey |
Tasya sthiram rath gajendra turang yuktam
Lakshmim sadaiv sumukhim pradadaati shambhuh || 15 ||

Iti Shiv Taandav Stotra


Patanjali Special chavyanprash

Patanjali Special chavyanprash
Divya Pharmacy

Jai Siya Ram

Photobucket

ads